Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 595 559
Sum driftskostnader -442 -414
Driftsresultat 153 145
Resultat før skatt 166 160
Årsresultat 96 115
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 814 1 652
Sum gjeld 381 319
Sum egenkapital 1 452 1 355
Sum egenkapital og gjeld 1 833 1 674
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bernau N H AS
Orgnummer 924 840 072
Besøksadresse Bestumveien 42 H, 0281 Oslo
Postadresse Bestumveien 42 H, 0281 Oslo

Nøkkelpersoner