Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 519 564
Sum driftskostnader -426 -444
Driftsresultat 93 119
Resultat før skatt 118 164
Årsresultat 86 117
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 489 1 473
Sum gjeld 276 333
Sum egenkapital 1 240 1 154
Sum egenkapital og gjeld 1 516 1 487
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bernau N H AS
Orgnummer 924 840 072
Besøksadresse Bestumveien 42 H, 0281 Oslo
Postadresse Bestumveien 42 H, 0281 Oslo

Nøkkelpersoner