Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 520 15 530
Sum driftskostnader -14 601 -14 112
Driftsresultat 1 919 1 418
Resultat før skatt 2 015 1 618
Årsresultat 1 529 1 235
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 007 2 995
Omløpsmidler 4 031 3 914
Sum gjeld 4 045 4 445
Sum egenkapital 3 438 2 909
Sum egenkapital og gjeld 7 483 7 354
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dentalstøp Tannteknikk AS
Orgnummer 924 843 810
Telefon (+47) 55 59 81 70
E-post post@dentalstoep.no
Hjemmeside www.dentalstoep.no
Besøksadresse Kanalveien 64, 5068 Bergen
Postadresse Postboks 84 Kristianborg, 5822 Bergen

Nøkkelpersoner