Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 1 041 102 1 032 545
Sum driftskostnader -996 237 -988 910
Driftsresultat 44 866 43 635
Resultat før skatt 44 893 44 995
Årsresultat 31 919 30 336
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 122 145 50 447
Omløpsmidler 425 607 362 461
Sum gjeld 364 566 177 742
Sum egenkapital 206 222 270 225
Sum egenkapital og gjeld 570 788 447 967
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Toyota Material Handling Norway AS
Orgnummer 925 806 005
Telefon (+47) 73 82 73 00
Telefaks (+47) 73 82 73 82
E-post administrasjon@no.toyota-industries.eu
Hjemmeside www.toyota-forklifts.no
Besøksadresse Haakon Vii's gate 23 C, 7041 Trondheim
Postadresse Postboks 1813 Lade, 7440 Trondheim

Nøkkelpersoner