Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 290 591 277 218
Sum driftskostnader -281 300 -267 597
Driftsresultat 9 291 9 621
Resultat før skatt 7 747 8 137
Årsresultat 5 930 5 646
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 14 447 13 898
Omløpsmidler 45 317 43 807
Sum gjeld 27 857 31 629
Sum egenkapital 36 100 30 170
Sum egenkapital og gjeld 63 957 61 800
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Hi-Fi Klubben AS
Orgnummer 928 379 442
Telefon (+47) 81 50 00 90
Telefaks (+47) 23 40 77 91
E-post ili@hifiklubben.com
Hjemmeside www.hifiklubben.no
Besøksadresse Grensen 18, 0159 Oslo
Postadresse Marcus Thranes gate 2-6, 0473 Oslo