Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 140 163 130 226
Sum driftskostnader -115 867 -103 091
Driftsresultat 24 295 27 134
Resultat før skatt 31 638 27 236
Årsresultat 24 665 20 965
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 47 398 51 122
Omløpsmidler 218 257 204 996
Sum gjeld 236 882 236 100
Sum egenkapital 49 968 25 303
Sum egenkapital og gjeld 286 850 261 403
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bohus A/S
Orgnummer 928 601 110
Telefon (+47) 21 30 34 44
Telefaks (+47) 21 30 34 99
E-post firmapost@bohus.no
Hjemmeside www.bohus.no
Besøksadresse Østre Aker vei 19, 0581 Oslo
Postadresse Postboks 333 Økern, 0511 Oslo

Nøkkelpersoner