Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 157 773 150 109
Sum driftskostnader -39 934 -40 503
Driftsresultat 117 838 109 606
Resultat før skatt 118 446 109 312
Årsresultat 92 386 85 598
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 588 715 603 982
Omløpsmidler 72 789 137 195
Sum gjeld 187 858 273 064
Sum egenkapital 480 512 474 271
Sum egenkapital og gjeld 668 370 747 335
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ottersland Eiendom AS
Orgnummer 929 133 617
Telefon (+47) 37 03 58 30
Telefaks (+47) 37 03 58 31
E-post firma@otterland.no
Hjemmeside www.otterland.no
Besøksadresse Otterlandsgården, Tyholmen, 4836 Arendal
Postadresse Postboks 153, 4801 Arendal

Nøkkelpersoner