Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter -1 4 202
Sum driftskostnader 269 -5 780
Driftsresultat 269 -1 577
Resultat før skatt 269 -1 604
Årsresultat 269 -1 604
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 489 3 775
Sum gjeld 682 2 235
Sum egenkapital 1 821 1 553
Sum egenkapital og gjeld 2 503 3 788
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Scanditoy AS
Orgnummer 929 695 208
Telefon (+47) 33 37 88 00
Telefaks (+47) 33 37 88 80
E-post info@scanditoy.com
Hjemmeside www.brio.net
Besøksadresse Åslyveien 15, 3170 Sem
Postadresse Åslyveien 15, 3170 Sem

Nøkkelpersoner