Nøkkeltall 2016 2014
Sum driftsinntekter 51 173 61 367
Sum driftskostnader -50 130 -56 741
Driftsresultat 1 042 4 626
Resultat før skatt 1 416 4 976
Årsresultat 1 098 3 586
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2014
Varige driftsmidler 2 908 2 926
Omløpsmidler 17 411 15 568
Sum gjeld 17 337 20 904
Sum egenkapital 6 313 5 893
Sum egenkapital og gjeld 23 650 26 796
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Modern Design Frisør
Orgnummer 929 763 416
Telefon (+47) 903 61 510
Telefaks (+47) 51 68 88 80
Mobiltelefon (+47) 51 68 05 18
E-post larsterje@moderndesign.no
Hjemmeside www.moderndesign.no
Besøksadresse Amfi Vågen Vågesgata 33, 4306 Sandnes
Postadresse Postboks 109, 4302 Sandnes

Nøkkelpersoner