Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 402 057 362 631
Sum driftskostnader -368 031 -331 223
Driftsresultat 34 025 31 409
Resultat før skatt 33 676 30 352
Årsresultat 26 243 23 267
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 5 965 2 358
Omløpsmidler 141 691 117 459
Sum gjeld 131 068 121 988
Sum egenkapital 71 054 60 163
Sum egenkapital og gjeld 202 121 182 151
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Flisekompaniet AS
Orgnummer 929 969 332
Telefon (+47) 22 88 47 10
Telefaks (+47) 22 88 47 11
E-post torfinn.rosland@flisekompaniet.no
Hjemmeside www.flisekompaniet.no
Besøksadresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo
Postadresse Østensjøveien 9, 0661 Oslo

Nøkkelpersoner