Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 658 1 709
Sum driftskostnader -1 503 -1 363
Driftsresultat 155 346
Resultat før skatt 47 208
Årsresultat 47 208
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 167 167
Omløpsmidler 1 183 990
Sum gjeld 4 313 4 167
Sum egenkapital -2 963 -3 010
Sum egenkapital og gjeld 1 350 1 157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Uranienborgveien 9 C D Og E AS
Orgnummer 930 005 878
Telefon (+47) 23 00 30 20
Telefaks (+47) 23 00 30 29
E-post heba@heba.no
Besøksadresse v/Heba Forvaltning AS Skippergata 33, 0154 Oslo
Postadresse v/Heba Forvaltning AS Skippergata 33, 0154 Oslo

Nøkkelpersoner