Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 2 149 1 690
Sum driftskostnader -2 511 -1 297
Driftsresultat -362 394
Resultat før skatt -501 262
Årsresultat -501 262
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 167 167
Omløpsmidler 1 027 649
Sum gjeld 4 411 3 532
Sum egenkapital -3 218 -2 716
Sum egenkapital og gjeld 1 194 816
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Uranienborgveien 9 C D Og E AS
Orgnummer 930 005 878
Telefon (+47) 23 00 30 20
Telefaks (+47) 23 00 30 29
E-post heba@heba.no
Besøksadresse v/Heba Forvaltning AS Skippergata 33, 0154 Oslo
Postadresse v/Heba Forvaltning AS Skippergata 33, 0154 Oslo

Nøkkelpersoner