Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 757 1 742
Sum driftskostnader -1 651 -1 551
Driftsresultat 106 192
Resultat før skatt 10 102
Årsresultat 10 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 167 167
Omløpsmidler 842 1 104
Sum gjeld 3 778 4 050
Sum egenkapital -2 769 -2 779
Sum egenkapital og gjeld 1 009 1 271
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Uranienborgveien 9 C D Og E AS
Orgnummer 930 005 878
Telefon (+47) 23 00 30 20
Telefaks (+47) 23 00 30 29
E-post heba@heba.no
Besøksadresse v/Heba Forvaltning AS Skippergata 33, 0154 Oslo
Postadresse v/Heba Forvaltning AS Skippergata 33, 0154 Oslo

Nøkkelpersoner