Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 523 1 517
Sum driftskostnader -1 124 -976
Driftsresultat 399 540
Resultat før skatt 228 354
Årsresultat 228 354
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 566 1 566
Omløpsmidler 145 132
Sum gjeld 5 127 5 341
Sum egenkapital -3 416 -3 644
Sum egenkapital og gjeld 1 710 1 697
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Erlev 60 X AS
Orgnummer 930 117 269
Telefon (+47) 55 30 96 00
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner