Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 649 1 597
Sum driftskostnader -1 630 -1 177
Driftsresultat 19 420
Resultat før skatt -91 293
Årsresultat -91 293
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 566 1 566
Omløpsmidler 532 214
Sum gjeld 5 312 4 904
Sum egenkapital -3 214 -3 123
Sum egenkapital og gjeld 2 098 1 780
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Erlev 60 X AS
Orgnummer 930 117 269
Telefon (+47) 55 30 96 00
E-post post@vestbo.no
Hjemmeside www.vestbo.no
Besøksadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Strandgaten 196, 5004 Bergen
Postadresse c/o Vestlandske Boligbyggelag Postboks 1947 Nordnes, 5817 Bergen

Nøkkelpersoner