Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -126 -118
Driftsresultat -126 -118
Resultat før skatt 92 103
Årsresultat 67 101
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 572 5 721
Sum gjeld 761 948
Sum egenkapital 5 128 5 060
Sum egenkapital og gjeld 5 889 6 008
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Forto D/s AS
Orgnummer 930 252 344
Besøksadresse Bugården 8, 5003 Bergen
Postadresse c/o Økoplan AS Teatergaten 35, 5010 Bergen

Nøkkelpersoner