Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -103 -126
Driftsresultat -103 -127
Resultat før skatt 0 22
Årsresultat 14 22
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 621 3 579
Sum gjeld 789 746
Sum egenkapital 5 164 5 150
Sum egenkapital og gjeld 5 953 5 896
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Forto D/s AS
Orgnummer 930 252 344
Besøksadresse Bugården 8, 5003 Bergen
Postadresse c/o Økoplan AS Teatergaten 35, 5010 Bergen

Nøkkelpersoner