Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 61 208 64 478
Sum driftskostnader -59 825 -64 840
Driftsresultat 1 384 -361
Resultat før skatt 1 448 109
Årsresultat 1 130 109
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 426 2 396
Omløpsmidler 12 426 15 954
Sum gjeld 9 100 11 601
Sum egenkapital 4 752 6 749
Sum egenkapital og gjeld 13 852 18 350
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Comfort Kjeden AS
Orgnummer 930 279 188
Telefon (+47) 66 93 32 00
Telefaks (+47) 66 93 32 01
E-post post@comfort.no
Hjemmeside www.comfort.no
Besøksadresse Fetveien 23, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 23, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner