Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 46 842 49 506
Sum driftskostnader -47 054 -49 259
Driftsresultat -212 247
Resultat før skatt 159 313
Årsresultat 159 313
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 686 120
Omløpsmidler 10 293 10 647
Sum gjeld 5 680 4 814
Sum egenkapital 6 099 5 952
Sum egenkapital og gjeld 11 779 10 766
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Comfort Kjeden AS
Orgnummer 930 279 188
Telefon (+47) 66 93 32 00
Telefaks (+47) 66 93 32 01
E-post post@comfort.no
Hjemmeside www.comfort.no
Besøksadresse Fetveien 23, 2007 Kjeller
Postadresse Fetveien 23, 2007 Kjeller

Nøkkelpersoner