Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -68 -69
Driftsresultat -68 -69
Resultat før skatt 352 535
Årsresultat 445 842
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 34 066 38 588
Sum gjeld 4 391 5 702
Sum egenkapital 29 675 32 886
Sum egenkapital og gjeld 34 066 38 588
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Din sko hovedkontor
Orgnummer 930 298 026
Telefon (+47) 22 93 00 00
Telefaks (+47) 22 42 21 03
Hjemmeside www.nilsongroup.com
Besøksadresse Øvre Slottsgate 29, 0157 Oslo
Postadresse Øvre Slottsgate 29, 0157 Oslo

Nøkkelpersoner