Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 582 587
Sum driftskostnader -547 -470
Driftsresultat 35 117
Resultat før skatt 42 157
Årsresultat 42 157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 316 316
Omløpsmidler 287 292
Sum gjeld 11 229
Sum egenkapital 593 380
Sum egenkapital og gjeld 604 609
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammensv 44 C AS
Orgnummer 930 355 763
Telefon (+47) 22 56 23 37
Besøksadresse Drammensveien 44 C, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 44 C, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner