Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 621 769
Sum driftskostnader -571 -704
Driftsresultat 50 64
Resultat før skatt -7 10
Årsresultat -7 10
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 296 1 616
Omløpsmidler 872 806
Sum gjeld 2 473 1 721
Sum egenkapital 695 702
Sum egenkapital og gjeld 3 168 2 422
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammensv 44 C AS
Orgnummer 930 355 763
Telefon (+47) 22 56 23 37
Besøksadresse Drammensveien 44 C, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 44 C, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner