Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 561 551
Sum driftskostnader -622 -578
Driftsresultat -61 -27
Resultat før skatt -58 -26
Årsresultat -58 -26
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 316 316
Omløpsmidler 146 212
Sum gjeld 493 628
Sum egenkapital -31 -100
Sum egenkapital og gjeld 462 528
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Drammensv 44 C AS
Orgnummer 930 355 763
Telefon (+47) 22 56 23 37
Besøksadresse Drammensveien 44 C, 0271 Oslo
Postadresse Drammensveien 44 C, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner