Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 980 1 083
Sum driftskostnader -290 -279
Driftsresultat 690 803
Resultat før skatt 543 642
Årsresultat 424 466
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 5 066 5 066
Omløpsmidler 738 1 422
Sum gjeld 6 656 7 943
Sum egenkapital -342 -766
Sum egenkapital og gjeld 6 313 7 177
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oscarsg 50 B AS
Orgnummer 931 068 385
Telefon (+47) 22 44 32 41
Besøksadresse Oscars gate 50 B, 0258 Oslo
Postadresse Oscars gate 50 B, 0258 Oslo

Nøkkelpersoner