Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 012 819
Sum driftskostnader -358 -445
Driftsresultat 654 374
Resultat før skatt 154 -128
Årsresultat 112 -138
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 5 066 5 066
Omløpsmidler 226 38
Sum gjeld 8 263 8 230
Sum egenkapital -1 774 -1 886
Sum egenkapital og gjeld 6 490 6 343
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oscarsg 50 B AS
Orgnummer 931 068 385
Telefon (+47) 22 44 32 41
Besøksadresse Oscars gate 50 B, 0258 Oslo
Postadresse Oscars gate 50 B, 0258 Oslo

Nøkkelpersoner