Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 106 837
Sum driftskostnader -506 -495
Driftsresultat 600 342
Resultat før skatt 600 165
Årsresultat 413 35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 066 5 066
Omløpsmidler 827 98
Sum gjeld 8 297 8 027
Sum egenkapital -1 325 -1 738
Sum egenkapital og gjeld 6 972 6 288
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oscarsg 50 B AS
Orgnummer 931 068 385
Telefon (+47) 22 44 32 41
Besøksadresse Oscars gate 50 B, 0258 Oslo
Postadresse Oscars gate 50 B, 0258 Oslo

Nøkkelpersoner