Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 25 849 24 154
Sum driftskostnader -20 571 -19 363
Driftsresultat 5 278 4 790
Resultat før skatt 11 255 9 670
Årsresultat 9 966 8 414
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 915 4 748
Omløpsmidler 9 689 10 315
Sum gjeld 14 635 14 558
Sum egenkapital 5 069 4 103
Sum egenkapital og gjeld 19 704 18 660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. Olsens Enke Hagesenter
Orgnummer 931 166 379
Telefon (+47) 22 51 39 39
Telefaks (+47) 22 51 39 31
E-post post@olsensenke.no
Hjemmeside www.olsensenke.no
Besøksadresse Sigurd Iversens vei 2, 0275 Oslo
Postadresse Sigurd Iversens vei 2, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner