Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 23 451 22 513
Sum driftskostnader -19 989 -19 051
Driftsresultat 3 463 3 462
Resultat før skatt 10 314 4 768
Årsresultat 9 417 3 852
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 825 4 874
Omløpsmidler 8 327 3 924
Sum gjeld 10 550 10 612
Sum egenkapital 4 690 272
Sum egenkapital og gjeld 15 240 10 885
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn J. Olsens Enke Hagesenter
Orgnummer 931 166 379
Telefon (+47) 22 51 39 39
Telefaks (+47) 22 51 39 31
E-post post@olsensenke.no
Hjemmeside www.olsensenke.no
Besøksadresse Sigurd Iversens vei 2, 0275 Oslo
Postadresse Sigurd Iversens vei 2, 0275 Oslo

Nøkkelpersoner