Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 8 303 376 8 004 488
Sum driftskostnader -8 131 507 -7 940 651
Driftsresultat 171 869 63 837
Resultat før skatt 189 672 73 956
Årsresultat 148 175 1 208 562
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 609 904 551 263
Omløpsmidler 2 093 830 1 922 992
Sum gjeld 845 740 927 777
Sum egenkapital 2 893 955 2 653 832
Sum egenkapital og gjeld 3 739 695 3 581 609
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ica Norge AS
Orgnummer 931 186 744
Telefon (+47) 23 05 50 00
Telefaks (+47) 22 05 54 64
E-post ica.kontakt@ica.no
Hjemmeside www.ica.no
Besøksadresse Sinsenveien 45, 0585 Oslo
Postadresse Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo

Nøkkelpersoner