Nøkkeltall 2014 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -279 -146
Driftsresultat -279 -146
Resultat før skatt 17 883 1 170
Årsresultat 13 055 843
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 108 5 074
Sum gjeld 73 577 40 888
Sum egenkapital 74 637 70 484
Sum egenkapital og gjeld 148 214 111 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Broch J C AS
Orgnummer 931 644 025
Telefon (+47) 33 03 54 12
Telefaks (+47) 22 83 19 15
Mobiltelefon (+47) 992 82 203
E-post terje.clausen@norautron.no
Besøksadresse Parkveien 57, 0256 Oslo
Postadresse Postboks 423, 3193 Horten

Nøkkelpersoner