Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -197 -279
Driftsresultat -197 -279
Resultat før skatt 14 414 17 883
Årsresultat 12 354 13 055
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 111 108
Sum gjeld 176 795 73 577
Sum egenkapital 86 991 74 637
Sum egenkapital og gjeld 263 786 148 214
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Broch J C AS
Orgnummer 931 644 025
Telefon (+47) 33 03 54 12
Telefaks (+47) 22 83 19 15
Mobiltelefon (+47) 992 82 203
E-post terje.clausen@norautron.no
Besøksadresse Parkveien 57, 0256 Oslo
Postadresse Postboks 423, 3193 Horten

Nøkkelpersoner