Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 359 9 923
Sum driftskostnader -9 696 -9 922
Driftsresultat 663 0
Resultat før skatt 714 75
Årsresultat 714 75
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 314 3 441
Omløpsmidler 9 279 7 943
Sum gjeld 3 123 2 627
Sum egenkapital 9 499 8 785
Sum egenkapital og gjeld 12 622 11 413
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandane Industri L/l
Orgnummer 931 653 008
Telefon (+47) 57 86 66 50
Telefaks (+47) 57 86 66 46
E-post post@sandane.no
Hjemmeside www.sandane.no
Postadresse Postboks 122, 6821 Sandane

Nøkkelpersoner