Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 9 606 9 771
Sum driftskostnader -8 515 -9 347
Driftsresultat 1 092 423
Resultat før skatt 1 214 537
Årsresultat 1 214 537
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 2 885 2 787
Omløpsmidler 8 461 7 572
Sum gjeld 2 764 3 079
Sum egenkapital 8 710 7 496
Sum egenkapital og gjeld 11 474 10 575
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sandane Industri L/l
Orgnummer 931 653 008
Telefon (+47) 57 86 66 50
Telefaks (+47) 57 86 66 46
E-post post@sandane.no
Hjemmeside www.sandane.no
Postadresse Postboks 122, 6821 Sandane

Nøkkelpersoner