Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 757 6 646
Sum driftskostnader -6 791 -6 498
Driftsresultat -33 148
Resultat før skatt -74 116
Årsresultat -74 81
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 124 179
Omløpsmidler 2 963 2 953
Sum gjeld 2 303 2 289
Sum egenkapital 790 865
Sum egenkapital og gjeld 3 094 3 154
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Stenstad Karl A/S
Orgnummer 932 016 834
Telefon (+47) 35 08 10 10
Telefaks (+47) 35 08 10 11
E-post karl@stenstad.com
Besøksadresse Sam Eydes gate 69, 3660 Rjukan
Postadresse Postboks 34, 3660 Rjukan

Nøkkelpersoner