Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 728 464
Sum driftskostnader -633 -679
Driftsresultat 95 -215
Resultat før skatt -85 -270
Årsresultat -85 -270
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 63 780 67 019
Sum gjeld 27 214 30 369
Sum egenkapital 37 401 37 487
Sum egenkapital og gjeld 64 616 67 856
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Huitfeldt C & Co AS
Orgnummer 932 206 854
Telefon (+47) 22 14 10 23
Besøksadresse c/o Huitfeldt Stjerneveien 4 B, 0779 Oslo
Postadresse c/o Huitfeldt Stjerneveien 4 B, 0779 Oslo

Nøkkelpersoner