Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 710 4 476
Sum driftskostnader -610 -932
Driftsresultat 3 099 3 545
Resultat før skatt 2 885 3 646
Årsresultat 2 885 3 646
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 70 628 72 512
Sum gjeld 7 431 3 837
Sum egenkapital 64 104 69 582
Sum egenkapital og gjeld 71 535 73 419
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Huitfeldt C & Co AS
Orgnummer 932 206 854
Telefon (+47) 22 14 10 23
Besøksadresse c/o Huitfeldt Stjerneveien 4 B, 0779 Oslo
Postadresse c/o Huitfeldt Stjerneveien 4 B, 0779 Oslo

Nøkkelpersoner