Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 0 728
Sum driftskostnader -2 024 -633
Driftsresultat -2 025 95
Resultat før skatt -2 179 -85
Årsresultat -2 179 -85
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 58 379 63 780
Sum gjeld 23 993 27 214
Sum egenkapital 35 222 37 401
Sum egenkapital og gjeld 59 215 64 616
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Huitfeldt C & Co AS
Orgnummer 932 206 854
Telefon (+47) 22 14 10 23
Besøksadresse c/o Huitfeldt Stjerneveien 4 B, 0779 Oslo
Postadresse c/o Huitfeldt Stjerneveien 4 B, 0779 Oslo

Nøkkelpersoner