G G Storkjøkken og Glassmagasin AS

Nøkkeltall 2012 2009
Sum driftsinntekter 0 42
Sum driftskostnader -195 -119
Driftsresultat -195 -76
Resultat før skatt 9 000 12 491
Årsresultat 8 887 12 379
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2012 2009
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 465 485
Sum gjeld 8 642 11 460
Sum egenkapital 39 118 30 382
Sum egenkapital og gjeld 47 760 41 842
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G. G. STORKJØKKEN
Orgnummer 932 555 778
Telefon (+47) 66 98 46 68
Telefaks (+47) 66 98 46 67
Besøksadresse Torggata 33, 0183 Oslo
Postadresse Torggata 33, 0183 Oslo

Nøkkelpersoner