G G Storkjøkken og Glassmagasin AS

Nøkkeltall 2016 2012
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -70 -195
Driftsresultat -70 -195
Resultat før skatt 19 764 9 000
Årsresultat 19 631 8 887
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2012
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 13 609 2 465
Sum gjeld 13 613 8 642
Sum egenkapital 36 028 39 118
Sum egenkapital og gjeld 49 642 47 760
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn G. G. STORKJØKKEN
Orgnummer 932 555 778
Telefon (+47) 66 98 46 68
Telefaks (+47) 66 98 46 67
Besøksadresse Torggata 33, 0183 Oslo
Postadresse Torggata 33, 0183 Oslo

Nøkkelpersoner