Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 088 2 069
Sum driftskostnader -2 560 -1 939
Driftsresultat -471 130
Resultat før skatt -413 3 985
Årsresultat -413 3 985
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 2 946 3 179
Omløpsmidler 1 201 5 025
Sum gjeld 2 427 2 737
Sum egenkapital 5 054 5 468
Sum egenkapital og gjeld 7 482 8 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bogerud Holding AS
Orgnummer 932 584 115
Telefon (+47) 22 75 36 30
Telefaks (+47) 22 75 36 40
E-post post@bogerud.no
Hjemmeside www.bogerud.no
Besøksadresse Berglyveien 12, 1262 Oslo
Postadresse Berglyveien 12, 1262 Oslo

Nøkkelpersoner