Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 6 367 6 384
Sum driftskostnader -5 372 -5 540
Driftsresultat 995 844
Resultat før skatt 976 881
Årsresultat 712 632
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 858 835
Omløpsmidler 4 088 2 785
Sum gjeld 4 270 2 940
Sum egenkapital 725 729
Sum egenkapital og gjeld 4 994 3 668
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomte's Trafikkskole A/S
Orgnummer 933 187 934
Telefon (+47) 61 17 60 79
E-post firmapost@thomte.no
Hjemmeside www.thomte.no
Besøksadresse Storgata 14 A, 2815 Gjøvik
Postadresse Storgata 14 A, 2815 Gjøvik

Nøkkelpersoner