Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 4 615 5 878
Sum driftskostnader -3 922 -4 993
Driftsresultat 693 886
Resultat før skatt 612 852
Årsresultat 457 624
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 790 1 046
Omløpsmidler 5 427 4 326
Sum gjeld 5 345 4 429
Sum egenkapital 872 942
Sum egenkapital og gjeld 6 218 5 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomte's Trafikkskole A/S
Orgnummer 933 187 934
Telefon (+47) 61 17 60 79
E-post firmapost@thomte.no
Hjemmeside www.thomte.no
Besøksadresse Storgata 14 A, 2815 Gjøvik
Postadresse Storgata 14 A, 2815 Gjøvik

Nøkkelpersoner