Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 25 133 27 920
Sum driftskostnader -24 122 -29 377
Driftsresultat 1 012 -1 457
Resultat før skatt 945 -1 486
Årsresultat 1 038 -1 486
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 6 671 5 664
Sum gjeld 5 058 5 015
Sum egenkapital 2 128 1 091
Sum egenkapital og gjeld 7 186 6 106
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Interiøragenturer J Sveen AS
Orgnummer 933 276 023
Telefon (+47) 22 54 03 00
Telefaks (+47) 22 54 03 16
E-post mail@intag.no
Hjemmeside www.intag.no
Besøksadresse Arnstein Arnebergs vei 3, 0274 Oslo
Postadresse Arnstein Arnebergs vei 3, 0274 Oslo

Nøkkelpersoner