Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 440 538
Sum driftskostnader -479 -425
Driftsresultat -38 113
Resultat før skatt -31 120
Årsresultat -31 120
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 274 274
Omløpsmidler 472 460
Sum gjeld 76 33
Sum egenkapital 670 701
Sum egenkapital og gjeld 746 734
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holteg 2 B AS
Orgnummer 933 342 476
Telefon (+47) 22 44 88 72
Besøksadresse Holtegata 2 B, 0259 Oslo
Postadresse Holtegata 2 B, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner