Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 536 952
Sum driftskostnader -359 -867
Driftsresultat 177 86
Resultat før skatt 183 89
Årsresultat 183 89
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 274 274
Omløpsmidler 386 229
Sum gjeld 79 105
Sum egenkapital 581 398
Sum egenkapital og gjeld 660 503
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holteg 2 B AS
Orgnummer 933 342 476
Telefon (+47) 22 44 88 72
Besøksadresse Holtegata 2 B, 0259 Oslo
Postadresse Holtegata 2 B, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner