Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 488 475
Sum driftskostnader -1 649 -445
Driftsresultat -1 161 30
Resultat før skatt -1 168 40
Årsresultat -1 168 40
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 274 274
Omløpsmidler 446 604
Sum gjeld 1 045 34
Sum egenkapital -325 844
Sum egenkapital og gjeld 720 878
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Holteg 2 B AS
Orgnummer 933 342 476
Telefon (+47) 22 44 88 72
Besøksadresse Holtegata 2 B, 0259 Oslo
Postadresse Holtegata 2 B, 0259 Oslo

Nøkkelpersoner