Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 448 446
Sum driftskostnader -367 -536
Driftsresultat 82 -90
Resultat før skatt 86 -88
Årsresultat 86 -88
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 307 1 307
Omløpsmidler 267 187
Sum gjeld 28 33
Sum egenkapital 1 546 1 460
Sum egenkapital og gjeld 1 575 1 494
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Collettsg 39 C AS
Orgnummer 933 726 037
Telefon (+47) 23 13 95 50
Telefaks (+47) 23 13 95 60
E-post eiendom@oborge.no
Hjemmeside www.oborge.no
Besøksadresse c/o Borge Forvaltning AS Fridtjof Nansens plass 3, 0160 Oslo
Postadresse Postboks 1893 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner