Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 549 618
Sum driftskostnader -498 -745
Driftsresultat 51 -127
Resultat før skatt 56 -123
Årsresultat 56 -123
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 1 307 1 307
Omløpsmidler 224 183
Sum gjeld 60 75
Sum egenkapital 1 471 1 415
Sum egenkapital og gjeld 1 531 1 491
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Collettsg 39 C AS
Orgnummer 933 726 037
Telefon (+47) 23 13 95 50
Telefaks (+47) 23 13 95 60
E-post eiendom@oborge.no
Hjemmeside www.oborge.no
Besøksadresse c/o Borge Forvaltning AS Fridtjof Nansens plass 3, 0160 Oslo
Postadresse Postboks 1893 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner