Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 448 998
Sum driftskostnader -428 -1 040
Driftsresultat 20 -42
Resultat før skatt 24 -38
Årsresultat 24 -38
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 307 1 307
Omløpsmidler 263 368
Sum gjeld 38 167
Sum egenkapital 1 532 1 508
Sum egenkapital og gjeld 1 570 1 675
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Collettsg 39 C AS
Orgnummer 933 726 037
Telefon (+47) 23 13 95 50
Telefaks (+47) 23 13 95 60
E-post eiendom@oborge.no
Hjemmeside www.oborge.no
Besøksadresse c/o Borge Forvaltning AS Fridtjof Nansens plass 3, 0160 Oslo
Postadresse Postboks 1893 Vika, 0124 Oslo

Nøkkelpersoner