Nøkkeltall 2018 2017
Sum driftsinntekter 1 470 237 1 386 046
Sum driftskostnader -1 423 788 -1 339 152
Driftsresultat 46 449 46 895
Resultat før skatt 45 765 45 619
Årsresultat 35 139 34 604
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2018 2017
Varige driftsmidler 65 265 72 272
Omløpsmidler 367 135 306 299
Sum gjeld 218 462 180 826
Sum egenkapital 233 117 197 896
Sum egenkapital og gjeld 451 580 378 722
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gausdal Landhandleri AS
Orgnummer 933 735 842
Telefon (+47) 61 22 00 00
Telefaks (+47) 61 22 84 50
E-post post@gaus.no
Hjemmeside www.gaus.no
Besøksadresse Gausdalsvegen 20, 2624 Lillehammer
Postadresse Gausdalsvegen 20, 2624 Lillehammer

Nøkkelpersoner