Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 150 1 054
Sum driftskostnader -680 -676
Driftsresultat 470 378
Resultat før skatt 287 190
Årsresultat 287 190
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 516 516
Omløpsmidler 371 411
Sum gjeld 4 795 5 123
Sum egenkapital -3 909 -4 196
Sum egenkapital og gjeld 887 927
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johannes Brunsgate 12 D E AS
Orgnummer 933 798 151
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post oef@obos.no
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo