Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 259 1 767
Sum driftskostnader -796 -1 272
Driftsresultat 463 495
Resultat før skatt 336 340
Årsresultat 336 340
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 516 516
Omløpsmidler 507 438
Sum gjeld 4 255 4 522
Sum egenkapital -3 233 -3 569
Sum egenkapital og gjeld 1 023 953
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Johannes Brunsgate 12 D E AS
Orgnummer 933 798 151
Telefon (+47) 22 86 55 00
Telefaks (+47) 22 86 59 76
E-post oef@obos.no
Besøksadresse Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 6668 St.Olavs plass, 0129 Oslo