Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 040 421 966 167
Sum driftskostnader -989 637 -865 165
Driftsresultat 50 784 101 003
Resultat før skatt 74 705 93 621
Årsresultat 56 537 65 982
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 125 367 126 933
Omløpsmidler 187 800 152 556
Sum gjeld 204 807 204 859
Sum egenkapital 237 072 200 215
Sum egenkapital og gjeld 441 878 405 074
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mester Grønn AS
Orgnummer 933 944 522
Telefon (+47) 32 22 09 00
Telefaks (+47) 32 22 09 50
E-post post@mestergronn.no
Hjemmeside www.mestergronn.no
Besøksadresse Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen
Postadresse Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen

Nøkkelpersoner