Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 225 304 1 156 677
Sum driftskostnader -1 182 231 -1 100 620
Driftsresultat 43 073 56 058
Resultat før skatt 55 898 59 920
Årsresultat 45 266 43 822
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 200 418 140 982
Omløpsmidler 245 161 267 494
Sum gjeld 272 306 272 946
Sum egenkapital 307 804 285 938
Sum egenkapital og gjeld 580 109 558 883
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Mester Grønn AS
Orgnummer 933 944 522
Telefon (+47) 32 22 09 00
Telefaks (+47) 32 22 09 50
E-post post@mestergronn.no
Hjemmeside www.mestergronn.no
Besøksadresse Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen
Postadresse Gjellebekkstubben 7, 3420 Lierskogen

Nøkkelpersoner