Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 19 637 18 309
Sum driftskostnader -17 807 -17 590
Driftsresultat 1 830 719
Resultat før skatt 2 727 500
Årsresultat 2 219 273
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 761 685
Omløpsmidler 6 044 7 720
Sum gjeld 16 385 21 372
Sum egenkapital 24 924 25 205
Sum egenkapital og gjeld 41 309 46 576
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Adam og Eva Gruppen
Orgnummer 934 332 075
Telefon (+47) 21 06 64 00
Mobiltelefon (+47) 951 95 134
E-post bjorg@adamogeva.no
Hjemmeside www.adamogeva.no
Besøksadresse Inngang A, 7.Etg Torggata 5, 0181 Oslo
Postadresse Inngang A, 7.Etg Torggata 5, 0181 Oslo

Nøkkelpersoner