Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 80 30
Sum driftskostnader -140 -14
Driftsresultat -60 15
Resultat før skatt -59 17
Årsresultat -45 12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 426 1 423
Sum gjeld 1 283 1 222
Sum egenkapital 160 204
Sum egenkapital og gjeld 1 443 1 426
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Uni Q Front AS
Orgnummer 934 408 802
Telefon (+47) 936 49 381
Telefaks (+47) 61 13 91 81
Mobiltelefon (+47) 936 49 381
Besøksadresse Sanner, 2847 Kolbu
Postadresse Postboks 11, 2847 Kolbu

Nøkkelpersoner