Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -15 -15
Driftsresultat -15 -15
Resultat før skatt -14 -14
Årsresultat -11 -12
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 101 1 165
Sum gjeld 1 004 1 054
Sum egenkapital 123 134
Sum egenkapital og gjeld 1 127 1 188
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Uni Q Front AS
Orgnummer 934 408 802
Telefon (+47) 936 49 381
Telefaks (+47) 61 13 91 81
Mobiltelefon (+47) 936 49 381
Besøksadresse Sanner, 2847 Kolbu
Postadresse Postboks 11, 2847 Kolbu

Nøkkelpersoner