Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 224 592
Sum driftskostnader -200 -572
Driftsresultat 24 20
Resultat før skatt 31 21
Årsresultat 22 15
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 372 1 403
Sum gjeld 1 184 1 238
Sum egenkapital 193 170
Sum egenkapital og gjeld 1 376 1 408
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Uni Q Front AS
Orgnummer 934 408 802
Telefon (+47) 936 49 381
Telefaks (+47) 61 13 91 81
Mobiltelefon (+47) 936 49 381
Besøksadresse Sanner, 2847 Kolbu
Postadresse Postboks 11, 2847 Kolbu

Nøkkelpersoner