Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 805 1 325
Sum driftskostnader -782 -1 311
Driftsresultat 23 14
Resultat før skatt 381 -84
Årsresultat 381 -84
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 17 0
Omløpsmidler 3 715 3 909
Sum gjeld 628 885
Sum egenkapital 3 105 3 024
Sum egenkapital og gjeld 3 732 3 909
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lieungh C AS
Orgnummer 934 526 082
Telefon (+47) 22 94 10 20
Telefaks (+47) 22 94 10 21
E-post brinch@lyngtveit.no
Besøksadresse c/o Maritime Truck AS Prinsens gate 2, 0152 Oslo
Postadresse c/o Maritime Truck AS Prinsens gate 2, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner