Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -20 -21
Driftsresultat -20 -21
Resultat før skatt 213 277
Årsresultat 213 277
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 421 2 377
Sum gjeld 308 476
Sum egenkapital 2 113 1 901
Sum egenkapital og gjeld 2 421 2 377
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lieungh C AS
Orgnummer 934 526 082
Telefon (+47) 22 94 10 20
Telefaks (+47) 22 94 10 21
E-post brinch@lyngtveit.no
Besøksadresse c/o Maritime Truck AS Prinsens gate 2, 0152 Oslo
Postadresse c/o Maritime Truck AS Prinsens gate 2, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner