Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 833 1 620
Sum driftskostnader -1 528 -1 282
Driftsresultat 305 338
Resultat før skatt 834 470
Årsresultat 834 470
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 743 2 830
Sum gjeld 725 246
Sum egenkapital 3 018 2 584
Sum egenkapital og gjeld 3 743 2 830
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Lieungh C AS
Orgnummer 934 526 082
Telefon (+47) 22 94 10 20
Telefaks (+47) 22 94 10 21
E-post brinch@lyngtveit.no
Besøksadresse c/o Maritime Truck AS Prinsens gate 2, 0152 Oslo
Postadresse c/o Maritime Truck AS Prinsens gate 2, 0152 Oslo

Nøkkelpersoner