Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 100 629 96 821
Sum driftskostnader -98 775 -96 241
Driftsresultat 1 854 580
Resultat før skatt 1 980 471
Årsresultat 1 622 227
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 31
Omløpsmidler 23 207 22 754
Sum gjeld 16 412 16 111
Sum egenkapital 6 796 6 674
Sum egenkapital og gjeld 23 207 22 785
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Fischer Georg AS
Orgnummer 934 575 083
Telefon (+47) 67 18 29 00
Telefaks (+47) 67 13 92 92
E-post no.ps@georgfischer.com
Hjemmeside www.georgfischer.no
Besøksadresse Rudssletta 97, 1351 Rud
Postadresse Rudssletta 97, 1351 Rud

Nøkkelpersoner