Nøkkeltall 2016 2013
Sum driftsinntekter 100 920 84 475
Sum driftskostnader -100 468 -84 763
Driftsresultat 451 -288
Resultat før skatt 417 817
Årsresultat 278 576
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2013
Varige driftsmidler 3 137 1 627
Omløpsmidler 54 956 61 051
Sum gjeld 46 157 50 038
Sum egenkapital 21 014 22 840
Sum egenkapital og gjeld 67 171 72 878
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Møbelringen AS
Orgnummer 934 672 194
Telefon (+47) 32 20 00 50
Telefaks (+47) 38 04 74 98
E-post kjell-hugo@mobelringen.no
Hjemmeside www.mobelringen.no
Besøksadresse Landfalløya 26, 3023 Drammen
Postadresse Landfalløya 26, 3023 Drammen

Nøkkelpersoner