Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 210 226
Sum driftskostnader -216 -300
Driftsresultat -5 -74
Resultat før skatt -5 -73
Årsresultat -5 -73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 115 115
Omløpsmidler 57 125
Sum gjeld 0 63
Sum egenkapital 172 177
Sum egenkapital og gjeld 172 241
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomas Heftyesg 14 B AS
Orgnummer 934 805 003
Besøksadresse Ths. Heftyesg 14 B, 0264 Oslo
Postadresse Thomas Heftyes gate 14 B, 0264 Oslo

Nøkkelpersoner