Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 784 274
Sum driftskostnader -815 -239
Driftsresultat -31 35
Resultat før skatt -31 35
Årsresultat -31 35
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 115 115
Omløpsmidler 47 59
Sum gjeld 20 1
Sum egenkapital 142 173
Sum egenkapital og gjeld 162 174
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomas Heftyesg 14 B AS
Orgnummer 934 805 003
Besøksadresse Ths. Heftyesg 14 B, 0264 Oslo
Postadresse Thomas Heftyes gate 14 B, 0264 Oslo

Nøkkelpersoner