Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 640 180
Sum driftskostnader -497 -201
Driftsresultat 143 -21
Resultat før skatt 150 -21
Årsresultat 150 -21
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 115 115
Omløpsmidler 158 70
Sum gjeld 23 85
Sum egenkapital 251 100
Sum egenkapital og gjeld 273 185
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomas Heftyesg 14 B AS
Orgnummer 934 805 003
Besøksadresse Ths. Heftyesg 14 B, 0264 Oslo
Postadresse Thomas Heftyes gate 14 B, 0264 Oslo

Nøkkelpersoner