Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 527 188
Sum driftskostnader -527 -188
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 260 260
Omløpsmidler 50 0
Sum gjeld 131 81
Sum egenkapital 180 180
Sum egenkapital og gjeld 310 260
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Thomas Heftyesg 14 C AS
Orgnummer 934 805 380
Telefon (+47) 23 10 30 00
Telefaks (+47) 23 10 30 01
E-post johan.mohn@nordialaw.com
Besøksadresse c/o Adv Johan Mohn Advokatfirmaet Nordia DA Olav Vs gate 6, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo

Nøkkelpersoner