Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 13 620 34 006
Sum driftskostnader -15 101 -16 005
Driftsresultat -1 480 18 001
Resultat før skatt -1 424 18 272
Årsresultat -983 13 606
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 34 297 35 540
Sum gjeld 8 391 8 651
Sum egenkapital 25 906 26 889
Sum egenkapital og gjeld 34 297 35 540
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Aquateam Cowi AS
Orgnummer 934 990 994
Telefon (+47) 22 35 81 00
Telefaks (+47) 22 35 81 10
E-post aquateam@aquateam.no
Hjemmeside www.aquateam.no
Besøksadresse Hasleveien 10, 0571 Oslo
Postadresse Postboks 6875 Rodeløkka, 0504 Oslo

Nøkkelpersoner