Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 4 311 2 293
Sum driftskostnader -4 839 -3 112
Driftsresultat -527 -819
Resultat før skatt -578 -847
Årsresultat -578 -847
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 24
Omløpsmidler 2 788 2 814
Sum gjeld 2 029 1 500
Sum egenkapital 760 1 337
Sum egenkapital og gjeld 2 788 2 838
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Løwenborg P G AS
Orgnummer 935 403 685
Telefon (+47) 22 20 29 49
Telefaks (+47) 22 11 14 17
E-post lowenbor@online.no
Hjemmeside www.lowenborg.no
Besøksadresse Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo
Postadresse Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner