Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 690 4 158
Sum driftskostnader -3 848 -4 107
Driftsresultat -158 52
Resultat før skatt -174 200
Årsresultat -174 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 57 74
Omløpsmidler 5 208 6 342
Sum gjeld 2 119 3 097
Sum egenkapital 3 145 3 319
Sum egenkapital og gjeld 5 265 6 416
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Løwenborg P G AS
Orgnummer 935 403 685
Telefon (+47) 22 20 29 49
Telefaks (+47) 22 11 14 17
E-post lowenbor@online.no
Hjemmeside www.lowenborg.no
Besøksadresse Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo
Postadresse Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner