Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 863 4 699
Sum driftskostnader -4 627 -4 614
Driftsresultat 236 85
Resultat før skatt 346 85
Årsresultat 234 45
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 96 121
Omløpsmidler 6 247 7 770
Sum gjeld 3 170 4 951
Sum egenkapital 3 174 2 940
Sum egenkapital og gjeld 6 343 7 891
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Løwenborg P G AS
Orgnummer 935 403 685
Telefon (+47) 22 20 29 49
Telefaks (+47) 22 11 14 17
E-post lowenbor@online.no
Hjemmeside www.lowenborg.no
Besøksadresse Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo
Postadresse Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo

Nøkkelpersoner