Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -28 -25
Driftsresultat -28 -25
Resultat før skatt 1 530 4
Årsresultat 1 526 4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 8 860 3 593
Sum gjeld 6 512 1 270
Sum egenkapital 2 460 2 434
Sum egenkapital og gjeld 8 972 3 705
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ytterdal N O AS
Orgnummer 935 424 844
E-post helge@noytterdal.no
Besøksadresse Kongens gate 13, 6002 Ålesund
Postadresse Kongens gate 13, 6002 Ålesund

Nøkkelpersoner