Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 28 502 20 841
Sum driftskostnader -27 298 -23 177
Driftsresultat 1 204 -2 335
Resultat før skatt 1 121 -2 461
Årsresultat 776 -626
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 492 630
Omløpsmidler 8 571 6 710
Sum gjeld 10 352 9 750
Sum egenkapital 200 -576
Sum egenkapital og gjeld 10 552 9 175
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Presis Vei AS
Orgnummer 936 143 601
Telefon (+47) 55 39 55 00
Telefaks (+47) 55 24 39 96
Mobiltelefon (+47) 900 48 770
E-post pft@pft.no
Hjemmeside www.pft.no/
Besøksadresse Garnesrenen 38, 5264 Garnes
Postadresse Postboks 72 Indre Arna, 5888 Bergen

Nøkkelpersoner