Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 703 166 681 137
Sum driftskostnader -662 905 -630 424
Driftsresultat 40 261 50 713
Resultat før skatt 39 185 50 462
Årsresultat 30 441 38 432
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 58 884 60 999
Omløpsmidler 118 344 190 869
Sum gjeld 133 682 167 728
Sum egenkapital 119 541 93 098
Sum egenkapital og gjeld 253 223 260 826
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Brilleland AS
Orgnummer 936 314 783
Telefon (+47) 67 55 28 00
Telefaks (+47) 67 56 53 64
E-post post@brilleland.no
Hjemmeside www.brilleland.no
Besøksadresse Eyvind Lyches vei 19 A, 1338 Sandvika
Postadresse Postboks 77, 1301 Sandvika

Nøkkelpersoner