Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 63 672 52 330
Sum driftskostnader -61 443 -51 207
Driftsresultat 2 231 1 122
Resultat før skatt 1 904 731
Årsresultat 1 390 519
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 178 220
Omløpsmidler 20 803 22 142
Sum gjeld 17 099 19 044
Sum egenkapital 6 618 5 593
Sum egenkapital og gjeld 23 717 24 637
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eiksenteret (I Ø Landbrukservice AS)
Orgnummer 936 349 617
Telefon (+47) 69 13 68 60
Telefaks (+47) 69 13 68 69
E-post bjorn.hansen@eiksenteret.com
Hjemmeside www.eiksenteret.no
Besøksadresse Bredmyra 6 B, 1739 Borgenhaugen
Postadresse Bredmyra 6 B, 1739 Borgenhaugen

Nøkkelpersoner