Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 83 291 72 415
Sum driftskostnader -80 447 -70 446
Driftsresultat 2 844 1 969
Resultat før skatt 2 518 1 680
Årsresultat 1 884 1 212
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 489 375
Omløpsmidler 43 991 40 957
Sum gjeld 40 437 38 818
Sum egenkapital 8 381 7 247
Sum egenkapital og gjeld 48 818 46 064
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Eiksenteret (I Ø Landbrukservice AS)
Orgnummer 936 349 617
Telefon (+47) 69 13 68 60
Telefaks (+47) 69 13 68 69
E-post bjorn.hansen@eiksenteret.com
Hjemmeside www.eiksenteret.no
Besøksadresse Bredmyra 6 B, 1739 Borgenhaugen
Postadresse Bredmyra 6 B, 1739 Borgenhaugen

Nøkkelpersoner