Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 80 295 101 319
Sum driftskostnader -83 966 -99 651
Driftsresultat -3 670 1 668
Resultat før skatt -3 657 1 669
Årsresultat -2 821 1 178
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 138 0
Omløpsmidler 28 232 21 728
Sum gjeld 23 267 12 178
Sum egenkapital 8 287 11 808
Sum egenkapital og gjeld 31 554 23 986
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kontorrama AS
Orgnummer 936 537 049
Telefon (+47) 23 37 47 00
Telefaks (+47) 23 37 47 01
Mobiltelefon (+47) 916 07 266
E-post firmapost@kontorrama.no
Hjemmeside www.kontorrama.no
Besøksadresse Brynsengfaret 6, 0667 Oslo
Postadresse Postboks 94 Bryn, 0611 Oslo

Nøkkelpersoner