Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 293 3 828
Sum driftskostnader -5 012 -3 856
Driftsresultat -718 -29
Resultat før skatt -693 71
Årsresultat -692 36
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 29 39
Omløpsmidler 2 584 4 581
Sum gjeld 2 457 3 772
Sum egenkapital 156 848
Sum egenkapital og gjeld 2 613 4 621
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Galleri K
Orgnummer 936 782 205
Telefon (+47) 22 55 35 88
Telefaks (+47) 22 55 34 76
Besøksadresse Bjørn Farmanns gate 6, 0271 Oslo
Postadresse Bjørn Farmanns gate 6, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner