Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 620 5 131
Sum driftskostnader -5 522 -4 814
Driftsresultat 99 318
Resultat før skatt 80 351
Årsresultat 80 351
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 40 18
Omløpsmidler 5 587 4 077
Sum gjeld 5 039 3 588
Sum egenkapital 587 507
Sum egenkapital og gjeld 5 627 4 095
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Galleri K
Orgnummer 936 782 205
Telefon (+47) 22 55 35 88
Telefaks (+47) 22 55 34 76
Besøksadresse Bjørn Farmanns gate 6, 0271 Oslo
Postadresse Bjørn Farmanns gate 6, 0271 Oslo

Nøkkelpersoner