Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 544 314 523 569
Sum driftskostnader -524 427 -524 311
Driftsresultat 19 886 -741
Resultat før skatt 5 012 -22 439
Årsresultat 301 -22 674
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 331 19 415
Omløpsmidler 339 629 278 487
Sum gjeld 358 275 491 332
Sum egenkapital 110 425 20 133
Sum egenkapital og gjeld 468 699 511 465
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tess AS
Orgnummer 936 843 107
Telefon (+47) 32 84 40 00
Telefaks (+47) 32 84 40 01
E-post tess@tess.no
Hjemmeside www.industrinett.no/wsp/tess/frontend.cgi
Besøksadresse Industrigata 8, 3414 Lierstranda
Postadresse Postboks 1540, 3007 Drammen

Nøkkelpersoner