Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 287 1 659
Sum driftskostnader -1 247 -1 624
Driftsresultat 39 36
Resultat før skatt 17 9
Årsresultat 13 7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 272 325
Omløpsmidler 867 911
Sum gjeld 605 714
Sum egenkapital 634 621
Sum egenkapital og gjeld 1 239 1 335
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Austrud Peder Fotografen AS
Orgnummer 937 229 402
Telefon (+47) 38 26 18 52
Telefaks (+47) 38 26 54 66
E-post post@austrud.no
Hjemmeside www.austrud.no
Besøksadresse Amaldus Nielsens gate 4, 4514 Mandal
Postadresse Postboks 56, 4501 Mandal

Nøkkelpersoner