Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 153 420
Sum driftskostnader -260 -64
Driftsresultat 893 356
Resultat før skatt 783 229
Årsresultat 783 229
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 182 10 227
Sum gjeld 4 686 4 622
Sum egenkapital 6 496 5 714
Sum egenkapital og gjeld 11 182 10 335
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olsen J Enke Eiendom AS
Orgnummer 937 268 726
Besøksadresse Henrik Ibsens gate 53, 0255 Oslo
Postadresse c/o Forretningsførsel Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo

Nøkkelpersoner