Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 749 631
Sum driftskostnader -91 -76
Driftsresultat 658 554
Resultat før skatt 743 646
Årsresultat 710 646
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 11 124 10 266
Sum gjeld 3 271 3 224
Sum egenkapital 7 852 7 142
Sum egenkapital og gjeld 11 124 10 366
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Olsen J Enke Eiendom AS
Orgnummer 937 268 726
Besøksadresse Henrik Ibsens gate 53, 0255 Oslo
Postadresse c/o Forretningsførsel Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo

Nøkkelpersoner