Nøkkeltall 2017 2016
Sum driftsinntekter 3 050 804 2 897 670
Sum driftskostnader -2 922 646 -2 775 770
Driftsresultat 128 158 121 900
Resultat før skatt 136 002 123 815
Årsresultat 156 584 90 015
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2017 2016
Varige driftsmidler 196 671 183 872
Omløpsmidler 595 007 753 378
Sum gjeld 388 552 591 497
Sum egenkapital 406 866 350 281
Sum egenkapital og gjeld 795 418 941 778
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Clas Ohlson
Orgnummer 937 402 198
Telefon (+47) 23 21 40 00
Telefaks (+47) 23 21 40 81
E-post kundesenter@clasohlson.no
Hjemmeside www.clasohlson.no
Besøksadresse Torggata 2-4-6, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 485 Oslo Sentrum, 0105 Oslo

Nøkkelpersoner