Nøkkeltall 2020 2019
Sum driftsinntekter 3 415 513 3 325 699
Sum driftskostnader -3 271 944 -3 186 239
Driftsresultat 143 569 139 460
Resultat før skatt 144 782 140 134
Årsresultat 112 737 108 931
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2020 2019
Varige driftsmidler 157 310 187 986
Omløpsmidler 686 522 656 489
Sum gjeld 440 989 553 888
Sum egenkapital 407 493 294 756
Sum egenkapital og gjeld 848 482 848 644
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Clas Ohlson
Orgnummer 937 402 198
Telefon (+47) 23 21 40 00
Telefaks (+47) 23 21 40 81
E-post kundesenter@clasohlson.no
Hjemmeside www.clasohlson.no
Besøksadresse Torggata 2-4-6, 0181 Oslo
Postadresse Postboks 485 Oslo Sentrum, 0105 Oslo

Nøkkelpersoner